Stanisław Prus

Tytuł naukowy: profesor doktor habilitowany

Stanowisko: profesor zwyczajny UMCS

Kierownik Zakładu Algebry i Analizy Funkcjonalnej

Pok. 710, tel. 537 61 17

e-mail: bsprus@golem.umcs.lublin.pl

dydaktyka

nieoficjalna strona Instytutu Matematyki UMCS

działalność naukowa (research), strona w języku angielskim

odnośniki do innych stron matematycznych

Definicja matematyki (według B. Russela):
Mathematics is the subject in which we don't know what we are talking about.