Plan zajęć dla studentów sekcji mat.-fiz.-chem. w roku akademickim 1944/1945 na pierwszym roku (oczywi¶cie studiów na wyższych latach nie uruchomiono wówczas):
 
 
Wykłady i ćwiczenia Wykładaj±cy Liczba godz. tygodniowo
I trymestr
Rachunek różniczkowy i całkowy prof. Mieczysław Biernacki 2
Uzupełnienia z matematyki j.w. 1
Fizyka prof. Jan Blaton 4
Ćwiczenia z fizyki j.w. 2
Chemia nieorganiczna prof. Władysław Wi¶niewski 4
Logika i metodologia nauk prof. Narcyz Łubnicki 2
Ćwiczenia z logiki j.w. 2
II trymestr
Geometria analityczna prof. Juliusz Rudnicki 4
Ćwiczenia z geometrii analitycznej j.w. 2
Teoria wyznaczników j.w. 1
Rachunek różniczkowy i całkowy prof. Mieczysław Biernacki 5
Ćwiczenia z rach. różn. i całk. j.w. 3
Fizyka prof. Jan Blaton 4
Uzupełnienia z fizyki j.w. 2
Ćwiczenia z fizyki j.w. 2
Chemia nieorganiczna prof. Władysław Wi¶niewski 4
Ćwiczenia z chemii j.w. 2
Logika i metodologia nauk prof. Narcyz Łubnicki 2
Ćwiczenia z logiki j.w. 2
III trymestr
Geometria analityczna prof. Juliusz Rudnicki 4
Ćwiczenia z geometrii analitycznej j.w. 2
Teoria wyznaczników j.w. 1
Rachunek różniczkowy i całkowy prof. Mieczysław Biernacki 5
Ćwiczenia z rach. różn. i całk. j.w. 3
Fizyka prof. Jan Blaton 4
Uzupełnienia z fizyki j.w. 2
Ćwiczenia z fizyki j.w. 2
Chemia nieorganiczna prof. Władysław Wi¶niewski 4
Ćwiczenia z chemii nieorganicznej j.w. 4
Uzupełnienia z chemii j.w. 2
Wstęp do fizyki atomowej prof. Henryk Niewodniczański 5
Logika i metodologia nauk prof. Narcyz Łubnicki 2
Ćwiczenia z logiki j.w. 2
Lektorat z języka angielskiego Z. Borowska 2
Historia nauk przyrodniczych i ewolucjonizm prof. Henryk Raabe 2