ZDZISŁAW RYCHLIK

Urodził się w Kodniu (woj. bialsko-podlaskie) 5 stycznia 1947 roku. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej studiował w latach 1966-1971 matematykę na UMCS. Od r. 1971 pracuje na UMCS, początkowo jako asystent na WSN-UMCS, a od r. 1972 w Zakładzie Funkcji Analitycznych Instytutu Matematyki. W grudniu r. 1974 uzyskał stopień doktora nauk matematycznych. Promotorem rozprawy doktorskiej był doc. dr hab. Dominik Szynal. Po utworzeniu w grudniu r. 1975. Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa pozostaje jego pracownikiem aż do chwili obecnej. Habilitował się w marcu r. 1981. W grudniu r. 1989 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w październiku r. 1993 profesora zwyczajnego.

W latach 1982-1984 zastępca dyrektora IM UMCS, 1984-1987 prodziekan Wydziału Mat.-Fiz.-Chem., od 1 IX 1987 roku dyrektor IM UMCS. Był promotorem czterech przewodów doktorskich. Jest autorem lub współautorem ponad 60 prac naukowych.