MIKOŁAJ OLEKIEWICZ (1896-1971)

Urodził się 7 września 1896 roku w Mińsku Litewskim. Po ukończeniu szkoły średniej w Mińsku rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim w r. 1922. W r. 1924 jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej wyjechał do USA i studiował statystykę matematyczną i psychologię na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie w r. 1926 uzyskał stopień doktora filozofii. Do roku 1930 pracował naukowo w USA, a potem przez 2 lata w Meksyku jako konsultant rządu. Po powrocie do kraju w r. 1932 był zatrudniony aż do r. 1939 w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie jako wykładowca i konsultant naukowy. W r. 1945 został zatrudniony na UMCS jako zastępca profesora i po dwuletniej przerwie, kiedy był delegowany do USA przez Ministerstwo Oświaty, objął stanowiska kierownika Katedry Statystyki Matematycznej, które zajmował do chwili przejścia na emeryturę w r. 1966. W r. 1954 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Zmarł 30 czerwca 1971 roku. [Obszerny życiorys wraz z listą publikacji można znaleźć w Wiadomościach Matematycznych 16 (1973), ss. 79-85].