KRZYSZTOF TATARKIEWICZ

Urodzony w Warszawie 13 grudnia r. 1923 ukończył studia matematyczne na UJ w r. 1947. Opiekunem pracy magisterskiej, jak również promotorem ukończonej w r. 1950 rozprawy doktorskiej był prof. Tadeusz Ważewski. Z inicjatywy prof. Biernackiego przyjechał do Lublina i objął jako zastępca profesora w październiku r. 1951 Katedrę Matematyki III. Decyzją CKK został mianowany docentem w r. 1953. W r. 1961 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego, a w roku następnym przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął pracę na Politechnice. Jednakże przez kilka lat nadal prowadził zajęcia na UMCS dojeżdżając z Warszawy. Od r. 1969 miejscem pracy stał się Uniwersytet Warszawski, na którym prof. Tatarkiewicz pracował do chwili przejścia na emeryturę w r. 1994. Był promotorem pracy doktorskiej Światomira Ząbka w r. 1963.