KAZIMIERZ ARTUR GOEBEL

Urodził się w Warszawie 21 października 1940 roku. W Lublinie kończył szkołę podstawową i średnią (Liceum Staszica). W latach 1958-1963 studiował matematykę na UMCS i pod kierunkiem prof. Bieleckiego wykonał pracę magisterską. W r. 1963 został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zespołowej Matematyki UMCS. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Bieleckiego obronił w r. 1967, a habilitował się w r. 1971. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w r. 1977, a tytuł profesora zwyczajnego w r. 1987. Był promotorem 13 prac doktorskich. Jest autorem trzech książek (dwie zostały opublikowane w USA, jedna w Anglii) oraz ponad 40 prac naukowych, poświęconych głównie nieliniowym problemom analizy funkcjonalnej, a w szczególności metrycznej teorii punktów stałych. Od r. 1980 jest kierownikiem Zakładu Równań Różniczkowych w Instytucie Matematyki UMCS. W latach 1984-1987 oraz 1990-1993 pełnił funkcję prorektora, a w okresie 1993-1999 był rektorem UMCS.

Praca za granicą jako visiting professor: University of Chicago, University of Iowa, University of Southern California, Universita di Milano. Jest członkiem Towarzystw Matematycznych: Polskiego, Europejskiego i Amerykańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Klub Polarny); w Polskim Towarzystwie Matematycznym pełnił funkcję prezesa w kadencji 1993-1995. Ponadto jest członkiem Fundacji Kościuszkowskiej i założycielem oddziału lubelskiego Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego.