JERZY SŁUPECKI (1904-1987)

Urodził się 29 sierpnia 1904 roku w Harbinie (Mandżuria). Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w r. 1935, a jego praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Łukasiewicza uzyskała nagrodę Rady Wydziału. W r. 1938 doktoryzował się u prof. Łukasiewicza i stał się aktywnym członkiem warszawskiej szkoły logicznej, która uzyskała światowy rozgłos dzięki takim osobom, jak: Jan Łukasiewicz, Alfred Tarski, Andrzej Mostowski, Adolf Lindenbaum. W czasie okupacji był bardzo zaangażowany w tajne szkolnictwo i prowadził wykłady w podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. Był też żołnierzem AK, uczestnikiem akcji Żegota. W r. 1945 został mianowany zastępcą profesora UMCS i kierownikiem Katedry Logiki i Podstaw Matematyki. W r. 1947 habilitował się na UJ. Był opiekunem pracy magisterskiej Jerzego Łosia i promotorem jego pracy doktorskiej napisanej już we Wrocławiu, dokąd przeniósł się pod koniec r. 1947. Od tego czasu do chwili przejścia na emeryturę w r.1974 był związany z Uniwersytetem Wrocławskim, będąc kierownikiem Zakładu Logiki Matematycznej. Zmarł 15 stycznia 1987 roku. [Obszerny życiorys wraz z listą publikacji można znaleźć w Wiadomościach Matematycznych, t. 28, 2 (1990), ss. 183-194].