DOMINIK SZYNAL

Urodził się w Stępinie k. Strzyżowa 4 listopada 1937 roku. Ukończył studia matematyczne UMCS w r. 1961, następnie pracował na Akademii Rolniczej dwa lata jako asystent i następne dwa lata jako asystent w Zakładzie Statystyki Matematycznej UMCS. W r. 1965 uzyskał stopień doktora nauk matematycznych (promotorem przewodu doktorskiego był prof. Mikołaj Olekiewicz), po czym pełnił obowiązki adiunkta. W r. 1969 habilitował się na UMCS i do r. 1977 był docentem, początkowo w Zakładzie Statystyki Matematycznej, a po utworzeniu w r. 1970 Instytutu Matematyki - w Zakładzie Funkcji Analitycznych. Po wydzieleniu w r. 1975 z tej jednostki nowego Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa został jego kierownikiem. W r. 1977 otrzymał awans na profesora nadzwyczajnego, profesorem zwyczajnym został w r. 1986. Kierowany przez niego Zakład stał się jednym z najmocniejszych w kraju ośrodków badawczych w zakresie probabilistyki. Profesor Szynal był promotorem ponad 15 przewodów doktorskich, a lista jego publikacji przekracza 150 pozycji. W kierowanym przez niego Zakładzie trzy osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego.