INSTYTUT MATEMATYKI

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Adres: 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
Sekretariat: tel. (48) 81 537-61-20, (48) 81 537-61-21, fax: (48) 81 533-36-69

Dyrektor: prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow
Zastępca Dyrektora: dr hab. Przemysław Stpiczyński

Oficjalna strona Instytutu

Informacje dla kandydatów na studia w Instytucie Matematyki

Studia doktoranckie z matematyki

Strony seminariów naukowych prowadzonych w Instytucie

Strona Annales UMCS Sectio A (Mathematica) z tomami z lat 2000-2009

Strona Annales UMCS Sectio A (Mathematica) z tomami od roku 2010

Uroczystść wręczenia doktoratu honoris causa UMCS prof. W. A. Kirkowi (26.05.2004)

Pięćdziesiąt lat studiów matematyki na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944-1994). Strona opracowana na podstawie artykułu prof. Jana G. Krzyża pod tym samym tytułem, opublikowanego w Annales UMCS, Sect. AAA, 49 (1994), str.5-26.

Strona poświęcona prof. Janowi G. Krzyżowi.